През месеците април-юни ще се проведат регионални срещи с организациите, участници в проект „Среда отвътре навън“.  Ще бъдат  провеждени интервюта  с цел да се събере актуална информация (снемане на първоначален статус) от различни заинтересовани лица за организационния капацитет на Национална пациентска организация. Информацията от интервютата ше се анализира, за да послужи по-късно за изготвяне на организациония профил на НПО. 

На 16 и 17 април в София ще се проведат интервюта с членове на УС на НПО,  с административния  екип, с представители на  партниращи организации и  други заинтерисовани страни.

Програмата на срещата можете да изтеглите от ТУК