1През месец август продължи изпълнението на проект „Среда отвътре навън“ с реализирането на Дейност 3 „Изработване на ситуационни анализи, оценка на организационния капацитет и препоръки  за всяка организациия“ от проектния график.  На  4 и 5 август в гр. Самоков беше организирана фокус група с представители на сдружение „Сили имам да се боря“. В рамките на двата дни чрез инструмента, наречен „рамка на организационно развитие“, участниците направиха оценка на развитието на своята организация, като целта беше да се изготви профил за организационно развитие на организацията и приоритети за развитието й.