На 15 април 2014 се проведе заседание на УС на НПО.

Ръководителят на проекта Даниела Шикова представи резултатите от изпълнението на проекта за първите два месеца. Във връзка с  постъпило  заявление от фондация „Множествена склероза Общество България“ за участие в проекта, УС гласува решение организацията да се включи заедно с клоновата си мрежа и регионални координатори за предстоящото проучване на статуса на организационния капацитет на членове на НПО. Участието на сдружение „Федерация на жените-Разград“ в проекта е прекратено по решение на управителното тяло на организацията.