Пациентски форум събра в Пловдив организации от цяла България

Пациентски форум събра в Пловдив организации от цяла България

На 18 и 19 април  2015 г. в Пловдив се проведе двудневният Национален форум „Организационно развитие и укрепване на Национална пациентска организация“ – заключителен етап в изпълнението на проект „Среда…
Управление на конфликти

Управление на конфликти

Страхът от конфликти може да превърне лидери и мениджъри в "психологически заложници", а  един добре управляван конфликт може да бъде от полза на хората и организациите и мотив за промяна…
Вътрешни и външни комуникации

Вътрешни и външни комуникации

Навременният и ефикасен информационен поток в мрежата на Национална пациентска организация е основна предпоставка за успехите й. Вътрешни и външни комуникации беше тематиката на поредното обучение по проект „Среда отвътре…
Проекти и проектно финансиране

Проекти и проектно финансиране

Умения  да  разработват  печеливши проекти  и познания за източници за тяхното финансиране  получиха представители на пет организации от мрежата на НПО,  действащи на територията на Северен централен район.  В рамките…
Покана за предоставяне на оферти

Покана за предоставяне на оферти

Във връзка с провеждане на три краткосрочни обучения  за повишаване на организационния капацитет и организиране на  национален форум  в рамките на проект BG05/581„Среда отвътре навън”,  НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ кани  потенциални…
Обучение за фондонабиране

Обучение за фондонабиране

На 13 и 14 декември в Боровец се проведе последното за годината обучение по проект „Среда отвътре навън“, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Застъпничество в здравеопазването

Застъпничество в здравеопазването

Застъпничество, ролята на застъпника, организиране и провеждане на застъпнически дейности бяха основните теми в двудневното обучение, проведено на 29 и 30 ноември в Тетевен.
Покана за предоставяне на оферти за услуги

Покана за предоставяне на оферти за услуги

Национална пациентска организация (НПО), в качеството си на бенефициент по договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „СРЕДА ОТВЪТРЕ НАВЪН“, финансиран по Програмата за  подкрепа на…
Три организации от НПО с оценка на организационен капацитет

Три организации от НПО с оценка на организационен капацитет

Инструментът „Рамка на организационно развитие“ беше приложен за оценка на капацитета на три организации-членове на Национална пациентска организация. В периода 25 септември- 10 октомври се проведоха фокус групи с участие на ...