Регионални срещи

Регионални срещи

През месеците април-юни ще се проведат регионални срещи с организациите, участници в проект „Среда отвътре навън“.
Стартираща среща по проект „Среда отвътре навън”

Стартираща среща по проект „Среда отвътре навън”

На 25 и 26 февруари 2014 г. в София се проведе стартираща среща по проект „Среда отвътре навън” на Национална пациентска организация. Срещата се проведе в офиса на Национална пациентска организация - ул. Любен Каравелов 3, ет. 3.