npo

Национална пациентска организация е нова и модерна формация, основана на европейски ценности, стремяща се да работи в дух на разбирателство, демократичност и висок морал. Нейното формиране бе в резултат на острата нужда от силен и обединен пациентски глас, който да отстоява интересите на всеки пациент – независимо от неговото заболяване, пол, възраст, етнос, религия, сексуалност, политическа принадлежност. За да изпълни своето предназначение да предостави на българския пациент възможността да защитава и да се бори за своите права, да влезе в диалог с институциите и да заеме полагащо се място в обществото и здравната система, НПО трябва да разполага своя структура – във всеки регион на страната да има организация, способна да работи за реализиране на целите на сдружението. Въпросът с изграждането на капацитет е от решаващо значение за успешното развитие на цялата структура.

За да покрие изискванията за национално представителна организация, НПО трябва да има членски организации във всяка област. Географски погледнато, разпределението на организационен капацитет в мрежата е неравно – на едни места има една или няколко капацитетни организации, способни едновременно да се грижат сами за себе си и да допринасят за дейността и развитието на мрежата, а на други места организации са с ниска функционална устойчивост. В резултат на това вътре в мрежата прокламираната и търсена среда на равенство между организационните членове понякога води до неравенство при оползотворяване на възможностите. Получава се така, че мрежата е успешна като цяло, но това не важи в пълна степен и за отделните нейни членове-организации от периферията. Някои региони на страната остават непредставени при съгласуване на политики, в които НПО участва. Всичко това се отразява негативно на организацията да прокарва и защитава политики в интерес на пациентските общности в страната на различно административно-управленско и секторно ниво.

 Желаната промяна от реализирането на проекта е повишаване на институционалния капацитет на НПО и създаване на благоприятстваща среда за работата на организационната структура чрез оценка и въздействия за подобряване на ефективността на съществуващата й мрежа от сдружения.

С реализирането на проекта ще се създаде благоприятна среда за работа на съдружните организации вътре в мрежата на Национална пациентска организация,  ще се повиши техния капацитет и влияние на местно, регионално и национално ниво.

Изтегли рекламна брошура от  ТУК