1На 18 и 19 април  2015 г. в Пловдив се проведе двудневният Национален форум „Организационно развитие и укрепване на Национална пациентска организация“ – заключителен етап в изпълнението на проект „Среда отвътре навън“. Събитието стартира с пресконференция на тема: „Значимост на подобряването на организационното развитие и укрепване на пациентските организации в България“. В нея взеха участие д-р Станимир Хасърджиев – председател на Национална пациентска организация, г-н Милен Чавров – зам.-председател  на НПО, г-жа Ирина Симитчиева – председател на сдружение „Сили имам да се боря“ – участник в проекта и  г-жа Елисавета Котова – председател на Национална асоциация на децата и младите хора с диабет и представител на НПО за област Пловдив. По време на медийното събитие бяха представени постигнатите резултати от реализирания проект, който стартира през февруари 2014 г. В рамките на проекта, който се финансира по Програмата за подкрепа на неправитествените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., бяха реализирани следните активности: извършване на оценка на организационния капацитет на НПО и нейни организации-членки, изготвяне на препоръчки и указания за подобряване на работата, разработване и изпълнение на обучителни програми по тематичните области: застъпничество, доброволчество, комуникации, проекти, фондонабиране и конфликти.  От ноември 2014 до март 2015 бяха проведени осем двудневни обучения в различни градове, в които се включиха 138 представители на 28 организации членки на НПО. Беше апробирана Методология и Рамка за оценка на капацитет на организациите, беше разработен и Инструмент за последващо проследяване на въздействието от  проекта.

Според г-н Милен Чавров, ресорен член на УС на НПО в направление „Членство и регионални структури“, проектът е оказал „огромен ефект върху повишаването на капацитета на членските структури на НПО, което е от изключително значение за постигане на силно пациентско движение в страната.“

Пример за успеха на програмата представи председателят на онкологичното сдружение „Сили имам да се боря“ и участник в проекта – Ивина Симитчиева, която заяви, че нейната организация вече прилага на практика наученото по време на обученията, като посочи като пряк резултат от тях новосъздадените партньорства на организацията с кметовете на Ихтиман, Самоков и Елин Пелин. Благодарение на наученото, сдружението е подобрило комуникацията си с местните медии и е успяло да привлече множество доброволци към организацията.