Велико търновоУмения  да  разработват  печеливши проекти  и познания за източници за тяхното финансиране  получиха представители на пет организации от мрежата на НПО,  действащи на територията на Северен централен район.  В рамките на два дни те се запознаха с възможностите за проектното финансиране от  Оперативните и Националните програми в  сферата на здравеопазването и социалните услуги, както и конкурси  на частни донори. В групова работа бяха разработени  пет проектни  предложения, с  които  организациите ще кандидатстват по актуални конкурси.

Повече информация за темите и презентацията можете да намерите ТУК.