2

 

Застъпничество, ролята на застъпника,   организиране и провеждане на застъпнически дейности  бяха основните теми  в двудневното обучение,  проведено  на 29 и 30 ноември в Тетевен.

Застъпничеството  на  европейско,  национално  и  местно ниво, както и ролята на неправителствените организации в България и Европа породи оживена дискусия сред 20-те участници-представители на  пет пациентски организации от мрежата на НПО. Бяха представени конкретни казуси,  по които групите  планираха и представиха  застъпнически кампании.