1

На 22 и 23 ноември в Асеновград се проведе първото  обучение   на представители на сдружение „2002 Надежди“ – Пазарджик и от организации, членове на мрежата на НПО от Югоизточна България.

Целите на обучението бяха придобиване на знания и умения за  мотивиране и привличане на  доброволци, създаване на подходяща среда за доброволчески труд, умения за преговори с  публични власти и провеждане на кампании в партньорство с медиите. В обучението  включиха 20 участници,  а в програмата бяха включени ролеви игри, работа по казуси, дискусии  и др.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>