1Инструментът „Рамка на организационно развитие“ беше приложен  за оценка на капацитета на три организации-членове на Национална пациентска организация. В периода 25 септември- 10 октомври се проведоха фокус групи с участие на управителните органи и административните  служители  на сдружения „Солидарно общество“- Шумен, „2002  НАДЕЖДИ“ – Пазарджик и фондация „МС Общество- България“.

Направиха се  оценки на развитието на  всяка  организация и се изготвиха  профили за организационно развитие  с препоръки. Повече информация за прилаганата методология за оценка на  организационен капацитет и резултатите от проекта можете да намерите в РЕЗУЛТАТИ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>