2

На 7 и 8 август в Бургас  беше организирана фокус група с представители на сдружение „Усмивка“ – участници в проекта „Среда отвътре навън“. Събитието  се  реализира в изпълнение  на Дейност 3 „Изработване на ситуационни анализи, оценка на организационния капацитет и препоръки  за всяка организациия“ от проектния график.  „Управителни органи“, „Стил на ръководство“, „Човешки ресурси“, „Финансови ресурси“ и „Връзки с обществеността“ са аспектите, по които се проведе груповата работа, за ложени в „рамката на организационното развитие“.