2

На 3 и 4 юни се проведоха двудневни срещи с представители на фондация “МС ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИЯ”  в гр. София и клон Русе.  Фондацията   е най-голямата организация – член  на  НПО,  има  юридически регистрирани структури  в градовете Ботевград, Варна, Видин, Добрич, Плевен, Пловдив и Русе, а също и координатори в Благоевград, Казанлък, Ловеч и Ямбол, които работят в съответствие с целите и мисията на фондацията - създаване на жизнена среда, съдействаща за социалната адаптация и реинтеграция на българите с множествена склероза (МС) и миастения гравис (МГ).

Участниците в срещите споделиха  за основните трудности, които срещат в работата си, предложиха мерки, които трябва да се предприемат, за да се подобри организационния им капацитет.