1В края на месец април и началото на май се проведоха срещи в рамките на втората дейност по проект „Среда отвътре навън“ в градовете Пазарджик и Самоков. На срещите участваха Станимир Кискинов и Йордан Танковски – консултанти по организационно развитие, представители на Управителния съвет на сдружение „2002 Надежди“, гр. Пазарджик и на Сдружение „Сили имам да се боря“, гр. Самоков, както и партньори на организациите.

Целта на срещите бе да се снеме първоначален статус на организационно развитие на двете сдружения-членове на Национална пациентска организация. За тази цел консултантите проведоха интервюта с представители и заинтересовани страни-партньори на организациите, както и доброволци, които се включват активно в текущите активности и кампании.

В рамките на двудневните срещи бе направен и SWOT анализ, по време на който бяха отчетени силните и слабите страни на Сдружение „2002 Надежди“ и Сдружение „Сили имам да се боря“, както и заплахите и възможностите, които стоят пред двете организации в бъдещето им.  Повече информация  тук.

2