На 25 и 26 февруари 2014 г. в София се проведе  стартираща среща по проект „Среда отвътре навън” на Национална пациентска организация. Срещата се проведе в офиса на Национална пациентска организация – ул. Любен Каравелов 3, ет. 3.

Участие в събитието взеха д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, Станимир Кискинов и Йордан Танковски – консултанти по организационно развитие, както и представители на участващите организации от шестте планови региона в България.

На срещата беше направено официално представяне на проекта пред участниците, бяха разяснени дейностите, етапите и процесите на работа с отделните организации по времевия график на проекта.